מנהיגות בהייטק, גליון 4

כמנהלים אנחנו נדרשים להעריך את ביצועי העובדים שלנו. ברוב המקרים נידרש לכך בתדריות יחסית נמוכה – פעם בחצי-שנה עד שנה. אבל מעבר למתן ההערכה במופעים הרשמיים האלה (שבדרך כלל קשורים גם לקביעת התגמול הכספי של העובדים)
מנהיגות בהייטק, גליון 4

הפוסט פתוח לרשומים בלבד. ההרשמה בחינם.